COACHING MANAGERSKI

Coaching Biznesowy


Czym jest Coaching?

Coaching to proces indywidualnego lub grupowego wsparcia rozwoju zawodowego lub osobistego pracownika. Głównym elementem coachingu są regularne spotkania coacha z osobą korzystającą z coachingu, w trakcie których ustalane są cele do realizacji, określane zadania do wykonania, monitorowane postępy, rozwiązywane problemy. Coach przekazuje informacje zwrotne pracownikowi na temat jego zachowań, docenia postępy oraz rozwija umiejętności. Istotą coachingu jest to, że odpowiedzialność za własny rozwój i kontrola procesurozwoju pozostają w rękach pracownika – dobrowolnie przystępuje on do coachingu (i sam decyduje o rezygnacji), definiuje cele i ma decydujący głos w wyborze obszarów coachingu.

COACHING MENADŻERSKI

Stoisz na czele firmy albo dużego zespołu. Przed tobą wiele zadań, duża odpowiedzialność. Wszystkie decyzje podejmujesz sam. To są twoje co dzienne problemy. Musisz je na bieżąco rozwiązywać. Możemy Cię wspierać na tej drodze. Jakie korzyści daje Ci coaching menadżerski?


 • Ze spokojem obejmiesz stanowisko menadżerskie i wdrożysz się w nowym miejscu pracy
 • Będziesz posiadał większą determinację do realizacji postawionych przed Tobą celów
 • Bardziej świadomie ukształtujesz postawę lidera
 • Zbudujesz pewność siebie na stanowisku pracy i w relacjach z przełożonym, współpracownikami i klientami
 • Będziesz skutecznie wywierał wpływ na zespoły w których żyjesz i pracujesz
 • Udoskonalisz komunikację w swoim zespole i firmie
 • Zyskasz większą przestrzeń do życia i zadowolenia z niego
 • Nauczysz się akceptacji życia takiego jakie jest

Cele:

 • Zmiana miejsca pracy
 • Obejmowanie nowych stanowisk
 • Wprowadzanie marki na rynek
 • Motywowanie pracownika i/lub zespołów
 • Realizacja wysoko postawionych celów
 • Uzyskanie lepszych wyników w jakimś obszarze działania
 • Przeprowadzanie firmy przez duże zmiany
 • Zwalnianie dużych grup pracowników
 • Podejmowanie trudnych decyzji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie własną energią, emocjami, poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Organizacja spotkań coachingowych:

 • Spotkania coachingowe odbywają się co 2 - 4 tygodnie
 • Czas potrzebny na jedno spotkanie to 90 minut
 • Podczas pierwszego spotkania coach ustala z menedżerem cel coachingu oraz ilość spotkań
 • Aby wprowadzić trwałą zmianę w zachowaniu potrzeba około 6-10 spotkań w czasie 6 miesięcy

COACHING GRUPOWY

Coaching grupowy jest skoncentrowany na zespołowym rozwijaniu umiejętności grupy menadżerów lub specjalistów z uwzględnieniem indywidualnych celów rozwojowych poszczególnych uczestników.


Nastawiony jest na radzenie sobie z wyzwaniami np.: problemami w relacjach, w środowisku pracy, w zarządzaniu zespołem, w przywództwie. Ma zastosowanie w procesie zarządzania zmianą dla grup liderów zmiany, jako element programu dla osób o najwyższym potencjale w organizacji ("talent management program") oraz jako program rozwojowy dla średniej kadry menadżerskiej i wysokiej klasy specjalistów.

Cele coachingu grupowego:

 • Myślenie o firmie jako systemie.
 • Strategiczne myślenie.
 • Integracja uczestników w zespole.
 • Poprawa współpracy i komunikacji.
 • Zbudowanie otwartości na zmiany.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Organizacja coachingu grupowego:

 • Podczas trwania coachingu grupowego realizowane są zarówno cele indywidualne pracownika, jak i cele grupowe.
 • Odbywa się przeciętnie do 6 spotkań z coachem, trwających po 4 godziny każde.
 • W trakcie sesji odbywają się symulacje sytuacji biznesowych. Każde z tych ćwiczeń jest analizowane z uczestnikami i dyskutowane na forum grupy.

DLA FIRM


 

NATALIA SILARSKA
Business Development Manager
tel: +48 500 026 500
natalias@kkselekt.com

DLA KANDYDATÓW

ADRES


 

ul. Zagłoby 11
35-304 Rzeszów

Rekrutacja inżynierów - baza specjalistów | K&K Selekt