Aerospace & Defense Meeting - K&K Selekt as a member of the Aviation Valley - We are attending meetings with potential new investors from the aerospace industry. All managers and professionals with experience in aerospace field are welcome to contact us regarding new projects.

 

Udział w spotkaniach na ADM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nazwa projektu: Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego.