Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), aby wypełnić wszystkie obowiązki ciążące na nas jako na administratorze danych, chcieliśmy przekazać Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego i portal tylkotalenty.pl

Informacje przedstawione poniżej:

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO informujemy, że:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Kordoń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą K&K Selekt - Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń – dalej zwana K&K Selekt. Rzeszów 35-330, ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

 

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

 

U administratora zostaje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z który można się skontaktować pod adresem email; tylkotalenty@kkselekt.pl, lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

 

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy w tym przekazanie CV kandydata potencjalnemu pracodawcy, kontaktowanie się z Klientem i Kandydatem zarówno drogą e-mailową jak i telefoniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego);
 3. archiwizowania dokumentów tj. CV, umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych);
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera);

 

 1. Obsługa zgłoszeń przesłanych do K&K Selekt za pośrednictwem formularza kontaktowego (6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w formularzu kontaktowym).

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

 

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez K&K Selekt usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

 

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, główni dostawcy usług wspierający naszą działalność gospodarczą);

 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody – do czasu jej wycofania;
  2. prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez K&K Selekt

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do K&K Selekt na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

 

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

 

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania poprzez wzięcia udziału w rekrutacji, rekomendacji pracodawcy, otrzymania informacji o kandydacie oraz zapytań kierowanych do K&K Selekt. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.