Dear Aerospace and Defense world,

let's take the opportunity to meet face to face at this great event in Poland! We are there to advise new investors on the talent market in Poland. We provide analysis on the availability and requirements of management and engineers which help you make strategic decisions regarding the choice of location for your future investment. Email us to arrange a meeting: przemyslawl@kkselekt.com

 

Udział w spotkaniach na ADM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nazwa projektu: Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego.