K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego

Od 2000 roku jedna z czołowych agencji doradztwa personalnego w Polsce - członek Doliny Lotniczej i jedyny ekspert HR - partner we współpracy z PAIiIZ

  • * Doświadczeni konsultanci zajmujący się rekrutacją wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i specjalistycznej.
  • * Ponad 3 000 zrealizowanych projektów rekrutacyjnych dla międzynarodowych korporacji produkcyjnych i usługowych.
  • * Autorskie metody rekrutacji bezpośredniej oraz własna baza CV z ponad 70 000 aplikacji trudno dostępnych specjalistów, menedżerów i inżynierów.
  • * HR konsulting dla zagranicznych inwestorów planujących rozpocząć lub rozszerzyć swą działalność w Polsce.
  • * Doradztwo w zakresie potencjału lokalnego rynku pracy oraz dostępności poszukiwanej kadry menedżerów i specjalistów w określonych regionach.
  • * Całościowe projekty rekrutacji do nowych fabryk i oddziałów firm, inwestycje "greenfield" i "brownfield".